Samo Abramič

Kot bi se misel dr. Antona Trstenjaka, ki pravi, da se »naše življenje koplje v morju svetlobe in barv«, dotaknila tudi Sama Abramiča, ki svoja likovna videnja materializira v eni »najtrpežnejših slikarskih tehnik«.

Kot bi svetlobna igra, ki je značilna za mozaike starokrščanske umetnosti, vzpodbudila njegovo željo po odkrivanju novih tehnoloških možnosti, novih materialov in nenavadnih kombinacij. Kot bi njegova prirojena nagnjenost k lepemu in skladnemu oblikovala nove in nove uporabne predmete, ki jih naše vsakdanje življenje umešča v najbolj intimne kotičke naših domovanj. Kot bi se njegova domišljija oprijela ene same likovne zvrsti. Ene same likovne tehnike: mozaika, kjer vsak kamenček govori svojo pripoved.

Samo Abramič je na poti likovnih iskanj počasi odkrival: materiale, oblike, barve. Drobni kamenčki so se skoraj nezavedno tkali v mozaik pričakovanj, ki so mladega ustvarjalca vodila na nove poti. V nova iskanja. V nova preverjanja. Ljubezen do preteklega in strast do novih oblik sta ga gnala v odkrivanja novih likovnih rešitev, ki so ob svoji estetskosti v vsakdanjem življenju tudi uporabljivi.

Njegovi predmeti so bogati: po izraznosti, po vsebini, po tistem likovnem redu, ki notranje pomirja, navdihuje, vzpodbuja. V vsak predmet vdahne delček svojega intimnega doživljanja, ki se ob bogastvu metjejskega znanja razbohoti v svoji barvitosti, in tistega znanja, ki ga je osvojil ob trdem delu, ki nas prepriča, da so njegova hotenja iskrena. - Nelida Nemec

   


 

NJENE DELAVNICE:

Za izbrano kategorijo/iskanje ne najdemo primernih izdelkov.