PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
Podarjamo 24 nagrad nagradne igre ADVENTNI KOLEDAR

  

ORGANIZATOR
(1) Organizator nagradne igre je Art trade d.o.o., Šlandrova 6, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator)

 

POGOJI SODELOVANJA

 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje.
(2) V nagradni igri sodelujejo vsi obiskovalci facebook strani https://www.facebook.com/art.trade, ki pod prispevkom (postom) za nagradno igro, med 1.12.2020 in 24.12.2020 zapišejo komentar kateri izdelek nagradne igre bi želeli prejeti.
(3) Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med katere se uvrščajo: strošek poštnine, transporta; morebiten strošek uporabe interneta; morebitni drugi stroški nastali med procesom sodelovanja. Nakup v trgovini ni pogoj za sodelovanje.
(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Art trade, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.
(5) Posameznik se lahko odpove sodelovanju z elektronskim sporočilom na naslov info@bead.si

 

IZBIRA ZMAGOVALCA
 
(1) V žrebanje ste uvrščeni v kolikor ste med 1.12.2020 in 24.12.2020 pod facebook prispevkom na strani https://www.facebook.com/art.trade oddali komentar kateri izdelek bi želel prejeti. 
(2) Organizator bo podaril 1 brezplačen izdelek različnim sodelujočim v nagradni igri. Vse nagrajence ali nagrajenke bo organizator objavil vsak dan ob 22.00 na svoji facebook strani https://www.facebook.com/art.trade/
(3) Zmagovalce nagradne igre bo organizator izbral s pomočjo žrebanja, ki bo potekalo vsak dan ob 21.00 uri  od 1.12.2020 do 24.12.2020 v prostorih organizatorja.
(4) Zmagovalci nagradne igre bodo tudi kontaktirani na facebooku, z odgovorom na njihov komentar.
(5) V primeru zmage mladoletne osebe nagrado prevzamejo njegovi straši oziroma skrbniki.

 

PRAVILA IGRE

 

(1) Nagradna igra poteka od 1.12.2020 in 24.12.2020.
(2) S sodelovanjem se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje zavrne ali ga iz natečaja izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;
• V primeru če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
• V kolikor ob naročilu udeleženci ni navedel pravilnih osebnih ali kontaktnih podatkov
• V kolikor udeleženec ne želi podati podatkov za potrebe plačila dohodnine.

 

(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator podeli nagrado drugemu sodelujočemu.

 

NAGRADE

 

(1) Vsak izmed treh zmagovalec ali zmagovalk žrebanja prejme izbrani izdelek brezplačno in ga prevzame v eni od naših poslovalnic.
(2) V kolikor je bil izdelek nagradne igre medtem  razprodan, bo udeležencu ponujen drug izdelek enake vrednosti.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD
 
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
(2) Zbiranje komentarjev poteka od 1.12.2020 do 24.12.2020 na facebook strani organizatorja.
(3) Žrebanje bo potekalo vsak dan od 1.12. do 24.12. ob 21.00 uri v prostorih organizatorja.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj komentar, s katerim so sodelovali v nagradni igri.
(2) Nagrajenec bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu vsak dan ob 22.00 uri. 
(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD
 
(1) Organizator bo za prevzem nagrade kontaktiral nagrajenko ali nagrajenca. 
(2) Čas prevzema nagrade bo znan po dogovoru med obema stranema.
(3) V kolikor vrednost nagrade preseže vrednost 42 EUR in zapade v zakon o plačilu dohodnine, mora ob prevzemu nagrajenec ali nagrajenka podati infomacije potrebne za plačilo dohodnine.
(4) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
(1) V kolikor vrednost nagrade preseže 42 EUR, je nagrajenec kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). 
(2) V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. 
(3) Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
 
(1) Organizator Art trade d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev žrebanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(2) Sodelujoči, z oddajo kometarja zagotavljajo, da so lastniki facebook račun s katerim sodelujejo. Prav tako sodelujoči izrecno dovoljujejo, da se njihova imena porabijo za promocijske namene podjetja Art trade d.o.o. – dovoljuje se objava na spletnih straneh organizatorja, na Facebook profilu organizatorja, v tiskanih medijih in ostalih promocijskih materialih organizatorja.
(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev natečaja.
(4) Udeleženec natečaja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe so podatki, ki so oddani ob vsakem nakupu in zajemajo:
• ime in priimek, 
• kontaktna GSM številka ali elektronski naslov.
(5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(6) Podatke hranimo v računalniški obliki.
(7) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
(8) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na natečaj prek elektronske pošte, facebook sporočila ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov
 
KONČNE DOLOČBE

 

(1) Vsak udeleženec v celoti sprejema pravila žrebanja
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
(4) Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: info@bead.si ali nas kontaktirate preko telefona na 059055450.

 

 

Art trade, d. o. o.
Maribor, 1.12.2020