Pogoji natečaja za osnovne šole in vrtce

 • Na natečaju lahko sodeluje katerakoli javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja, ki je registriran in deluje na področju republike Slovenije.

 • Za sodelovanje na natečaju je potrebno do 26.2.2017 na elektronski naslov info@bead.si potrditi udeležbo in do 12.3.2017 na naslov Trgovina ART EUROPARK, Pobreška 18, 2000 Maribor, dostaviti izdelek.

 • Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja na natečaju, med katere se uvrščajo: strošek transporta; morebitni drugi stroški nastali med procesom. Nakup v trgovini ni pogoj za sodelovanje.

 • Vsaka šola ali vrtec lahko sodeluje z največ tremi izdelki, pri katerih mora vsakega izmed izdelkov narediti drug učenec ali skupina učencev.

 • Zmagovalca bo izbrala žirija, ki jo bo sestavljalo 6 voditeljev delavnic, ter 4 predstavniki organizatorja na Kreativnem tednu, v soboto 17.3.2017 po izvedbi delavnic, pred kavarno Ginger v 1. etaži Nakupovalnega središča Europark Maribor.

 • Vsak izmed ocenjevalcev bo vsakega izmed izdelkov ocenil po vsakem kriteriju od 1-10 točk, torej je možno prejeti skupno med 0-500 točk.

 • Izdelek, ki bo osvojil največ točk bo zmagovalec natečaja. V kolikor bi dva ali več izdelkov dosegli enako število točk, se nagrade seštjejo in razdelita na 2 ali več enaka dela (v primeru 2 prvih mest, tako vsak izmed dobitnikov prejme 300€).

 • V kolikor ena šola ali vrtec zasede več mest med nagrajenci je upravičena le do 1 nagrade, ki je v vrednosti najvišje uvrstitve. Nižje uvrščeni izdelki iste šole ali vrtca se nato umaknejo iz nagrajenih mest in prepustijo mesto drugim zavodom.

 • Rezultati natečaja bodo objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v petih dneh po zaključku natečaja. Udeleženci bodo o rezultatih obveščeni tudi preko elektronskega sporočila.

 • S potrjeno udeležbo se smatra, da se prijavljen zavod strinja z navedenimi pogoji natečaja.

 • Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja.

 • V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator podeli nagrado drugemu sodelujočemu.

 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na druge zavode.

 • Vsi izdelki bodo sodelovali na razstavi v nakupovalnem središču Europark.