Pravice potrošnika v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

Pravice potrošnika v povezavi z obdelavo osebnih podatkov vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa, omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe.

Pravica do seznanitve: Imate pravico, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov.

Pravica do popravka: Če opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih čim prej popravimo oziroma dopolnimo.

Pravica do izbrisa: Pravico imate zahtevati izbriz vaših osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov ponudnika. Te pravice pa ni mogoče uveljaviti v primeru, da je obdelava vaših osebnih podatkov še naprej nujna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov: Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasjain na podlagi izvajanja pogodbe za namen prenosa podatkov drugemu ponudniku.

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov: Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) UREDBE (EU) 2016/679 ter do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja.

Pravica do pritožbe: Uveljavitev zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.