PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

Vse za šolo 2020

  

ORGANIZATOR

(1) Organizator nagradne igre je Art trade d.o.o., Šlandrova 6, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator)

 

POGOJI SODELOVANJA

 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje.

(2) V nagradni igri sodelujejo vsi obiskovalci facebook strani https://www.facebook.com/art.trade, ki pod prispevkom (postom) za nagradno igro, med 24.7.2020 in 31.7.2020 všečkajo objavo in odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženec mora v komentar zapisati tudi kateri komplet izdelkov za šolo bi želel prejeti (moder ali roza). 

(3) Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med katere se uvrščajo: strošek transporta; morebiten strošek uporabe interneta; morebitni drugi stroški nastali med procesom sodelovanja. Nakup v trgovini ni pogoj za sodelovanje.

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Art trade, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(5) Vsak posameznik lahko k posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

(6) Posameznik se lahko odpove sodelovanju z elektronskim sporočilom na naslov info@bead.si

 

IZBIRA ZMAGOVALCA

 

(1) V žrebanje boste uvrščeni v kolikor boste med 24.7.2020 in 31.7.2020 všečkali objavo in odgovorili na nagradno vprašanje na https://bit.ly/3fUK1za. 

(2) Potekali bosta 2 žrebanji, 1 za sodelujoče, ki bi želeli prejeti roza komplet in 1 za sodelujoče, ki bi želeli prejeti moder komplet izdelkov za šolo. Slika kompletov bo prav tako objavljena v prispevku za nagradno igro.; Vse nagrajence ali nagrajenke bo organizator objavil na svoji facebook strani https://www.facebook.com/art.trade/

(3) Zmagovalce nagradne igre bo organizator izbral s pomočjo žrebanja, ki bo potekalo 1.7.2020 ob 10.00 v prostorih organizatorja.

(4) Posnetek žrebanja bo na voljo na facebook strani organizatorja.

(5) Zmagovalci nagradne igre bodo tudi kontaktirani na facebooku, z odgovorom na njihov kometar.

(6) V primeru zmage mladoletne osebe nagrado prevzamejo njegovi straši oziroma srbniki.

 

PRAVILA IGRE

 

(1) Nagradna igra poteka od 24.7.2020 do 31.72020.

(2) S sodelovanjem se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje zavrne ali ga iz natečaja izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 

• komentar ni vseboval pravilnega odgovora

• Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;

• V primeru če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

• V kolikor ob naročilu udeleženci ni navedel pravilnih osebnih ali kontaktnih podatkov

• V kolikor udeleženec ne želi podati podatkov potrebnih za prevzem nagrade.

 

(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator podeli nagrado drugemu sodelujočemu.

 

NAGRADE

 

(1) Vsak izmed zmagovalec ali zmagovalka žrebanja prejme izbran komplet izdelkov za šolo.

(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD

 

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Zbiranje komentarjev in všečkov poteka od 24.7.2020 do 31.7.2020 na facebook strani organizatorja.

(3) Žrebanje bo potekalo  1.8.2020 ob 10.00 v prostorih organizatorja.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj komentar, s katerim so sodelovali v nagradni igri.

(2) Nagrajenec bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu v soboto, 1.8.2020.

(3) Rezultati natečaja so dokončni. pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 

(1) Organizator bo za prevzem nagrade kontaktiral nagrajenko ali nagrajenca. 

(2) Čas prevzema nagrade bo znan po dogovoru med obema stranema.

(3) V kolikor vrednost nagrade preseže vrednost 42 EUR in zapade v zakon o plačilu dohodnine, mora ob prevzemu nagrajenec ali nagrajenka podati infomacije potrebne za plačilo dohodnine.

(4) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

(1) V kolikor vrednost nagrade preseže 42 EUR, je nagrajenec kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

(2) V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino.

(3) Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 

(1) Organizator Art trade d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev žrebanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

(2) Sodelujoči, z oddajo kometarja zagotavljajo, da so lastniki facebook računa s katerim sodelujejo. Prav tako sodelujoči izrecno dovoljujejo, da se njihova imena porabijo za promocijske namene podjetja Art trade d.o.o. – dovoljuje se objava na spletnih straneh organizatorja, na Facebook profilu organizatorja, v tiskanih medijih in ostalih promocijskih materialih organizatorja.

(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev natečaja.

(4) Udeleženec natečaja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe so podatki, ki so oddani ob vsakem nakupu in zajemajo:

• ime in priimek, 

• kontaktna GSM številka ali elektronski naslov.

(5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(6) Podatke hranimo v računalniški obliki.

(7) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(8) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na natečaj prek elektronske pošte, facebook sporočila ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov

 

KONČNE DOLOČBE

 

(1) Vsak udeleženec v celoti sprejema pravila žrebanja

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: info@bead.si ali nas kontaktirate preko telefona na 059055450.

 

 

Art trade, d. o. o.

Maribor, 24.7.2020