PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU 

POSTANI ARTOV ANGELČEK

  

ORGANIZATOR

(1) Organizator natečaja je Art trade d.o.o., Šlandrova 6, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator)

 

POGOJI SODELOVANJA

 

(1) na natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje.

(2) na natečaju sodelujejo vsi obiskovalci trgovine ART Europark, ki pred trgovino ART napravijo sliko z angelskimi krili v izložbi. In sliko pošljejo na info@bead.si med 6.12.2017 in 20.12.2017.

(3) Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja na natečaju, med katere se uvrščajo: strošek transporta; morebiten strošek pošiljanja slik; morebitni drugi stroški nastali med procesom. Nakup v trgovini ni pogoj za sodelovanje.

(4) Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Art trade, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(5) Vsak posameznik lahko k posameznik lahko k natečaju pristopi le enkrat.

(6) Posameznik se lahko odpove sodelovanju na natečaju z elektronskim sporočilom na naslov info@bead.si

 

IZBIRA ZMAGOVALCA

 

(1) V natečaj ste uvrščeni v kolikor ste med 6.12.2017 in 20.12.2017 na info@bead.si poslali slike osebe pred angelskimi krili v izložbi trgovine ART Europark.

(2) Vse slike bo organizator objavil na svoji facebook strani https://www.facebook.com/art.trade/

(3) Lastnik fotografije, ki bo  21.12.2017 do 23.59 ure prejela največ všečkov bo zmagovalec natečaja. Za lastnika fotografije se šteje oseba, ki je fotografijo prijavila.

(4) Nagrado bo zmagovalec/zmagovalka lahko dvignil po poredhodnem dogovoru v trgovini ART Europark.

(5) V primeru zmage mladoletne osebe nagrado prevzamejo njegovi straši oziroma srbniki.

 

PRAVILA IGRE

 

(1) Natečaj poteka od 6.12.2017 do 21.12.2017

(2) S sodelovanjem v natečaju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje zavrne ali ga iz natečaja izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 

• Udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

• oseba na sliki ni slikana z angelskimi krili

• osebe na sliki ni mogoče prepoznati

• lastnik slike in oseba na sliki nista enaka oseba in lastnik nima dovoljenja osebe na sliki za sodelovanje;

• Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;

• V primeru če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

• V kolikor ob naročilu udeleženci ni navedel pravilnih osebnih ali kontaktnih podatkov

• V kolikor udeleženec ne želi podati podatkov za potrebe plačila dohodnine.

 

(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator podeli nagrado drugemu sodelujočemu.

 

NAGRADE

 

(1) Zmagovalec ali zmagovalka natečaja prejme nagrado v vrednosti 200€. (150€ po plačilu dohodnine)

(2) Nagrada je izplačana v obliki darilnega bona za trgovine ART v vrednosti 150€.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

(4) Nagrado bo mogoče dvigniti v trgovini ART Europark, po predhodnem dogovoru z organizatorjem.

 

ŽREBANJE NAGRAD

 

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Zbiranje všečkov poteka do 21.12.2017 do 23.59 ure na facebook strani organizatorja.

(3) Slika, ki bo do konca natečaja prejela naveč všečkov bo zmagovalka natečaja. Oseba na sliki je nagrajenec.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, iz katerega je bila slika poslana.

(2) Nagrajenec bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v petih dneh po zaključku natečaja.

(3) Rezultati natečaja so dokončni. pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 

(1) Organizator bo za prevzem nagrade kontaktiral nagrajenko ali nagrajenca. 

(2) Čas prevzema nagrade bo znan po dogovoru med obema stranema.

(3) Vrednost nagrade znaša 200EUR (z vključenim DDV) in zapade v zakon o plačilu dohodnine. Zato mora ob prevzemu nagrajenec ali nagrajenka podati infomacije potrebne za plačilo dohodnine.

(4) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

(1) Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

(2) V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino.

(3) Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

(4) Po plačilu dohodnine znaša nagrada za izplačilo 150€.


VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV


(1) Organizator Art trade d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev žrebanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

(2) Sodelujoči na natečaju s pošiljanjem fotografije garantirajo, da so avtorji fotografije in da imajo vse potrebne pravice za objavo fotografije. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavo fotografij, ki nimajo ustreznega dovoljenja. Prav tako sodelujoči na natečaju izrecno dovoljujejo, da se njihove fotografije porabijo za promocijske namene podjetja Art trade d.o.o. – dovoljuje se objava na spletnih straneh organizatorja, na Facebook profilu organizatorja, v tiskanih medijih in ostalih promocijskih materialih organizatorja. V zameno za objavo fotografije oseba, ki je fotografijo uvrstila v nagradni tečaj, ne more zahtevati plačila, honorarja in kakršnega koli drugega nadomestila uporabe; na družbo Art trade d.o.o. pa prenaša upravičenje do uporabe fotografije za opisane namene

(3) Udeleženci natečaja bodo objavljeni na facebook strani z njihovim imenom in poslano sliko sebka (selfia)

(4) Vsi sodelujoči bodo dodani na seznam prejemanja e-novičk organizatorja.

(5) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev natečaja.

(6) Udeleženec natečaja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe so podatki, ki so oddani ob vsakem nakupu in zajemajo:

 

• elektronski naslov

• ime in priimek, naslov in kraj bivanja;

• kontaktna telefonska ali GSM številka

 

(7) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(8) Podatke hranimo v računalniški obliki.

(9) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(10) S sodelovanjem na natečaju udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na natečaj prek elektronske pošte ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov

 

KONČNE DOLOČBE

 

(1) Vsak udeleženec v celoti sprejema pravila žrebanja

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: info@bead.si ali nas kontaktirate preko telefona na 059055450.

 

 

Art trade, d. o. o.

Maribor, 6.12.2017